Högklassig ventilation

Lokalen som byggts är Englaporten 1 och hyser en mycket avancerad ventilation som ska klara maxkapaciteten på 450 personer.